Aby odszukać potrzebne informacje na stronie prosze użyć skrótu ctrl+f
plan miasta
1. PODSTAWOWY PLAN SZCZECINA
Zawiera informacje przestrzenne dla mieszkańca miasta Szczecina:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice)
 • Topografie (Wody, Zieleń, Użytkowanie terenu na podstawie EGiB)
 • Mapy podkładowe (Ortofotomapa 2008r., Ortofotomapa 2012, Mapa topograficzna – GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Profil zawiera informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencję Gruntów i Budynków (Obręby, Działki, Budynki)
 • Plany miejscowe (obowiązujące, uchwalone nieobowiązujące, wszczęte, tereny elementarne)
 • Studium (kierunki
 • raster, uwarunkowania
 • raster)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Ortofotomapa 2012)
komunikacja
3. KOMUNIKACJA
Profil Komunikacja zawiera informacje dotyczące linii i autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych:
 • Adresy i ulice
 • Autobusy i tramwaje (przystanki, linie autobusowe dzienne i nocne)
 • Koleje (stacje , linie kolejowe)
 • Budynki ewidencyjne
 • Mosty, kładki, wiadukty
 • Strefa płatnego parkowania (podstrefa A, podstrefa B, zakres strefy)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012)
urzędy
4. URZĘDY
Profil ten zawiera informacje dotyczące położenia urzędów pocztowych, rejonizacji i siedzib urzędów skarbowych oraz lokalizacji sądów rejonowych:
 • Adresy i ulice
 • Urzedy (Urzędy pocztowe, siedziby urzędów skarbowych, urzędy skarbowe obszar, sądy rejonowe)
 • Budynki ewidencyjne EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB
 • Ortofotomapa 2012 ISOK
straż
5. STRAŻ MIEJSKA W SZCZECINIE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji Straży Miejskiej w Szczecinie oraz strażników miejskich:
 • Adresy i ulice
 • Straż Miejska ( siedziby, rejony, strażnicy)
 • Budynki ewidencyjne EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
zagospodarowanie przestrzenne
6. SŁUŻBY i STRAŻE
Profil ten zawiera informacje dotyczące siedzib i rejonizacji służb:
 • Adresy i ulice
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Straż pożarna (komenda, siedziby, rejony)
 • Policja (komisariaty, siedziby, rejony)
 • Straż Miejska (siedziby, rejony)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
7. OŚWIATA PO REFORMIE (obowiązuje od 1.09.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych po reformie oświaty:
 • Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Adresy i ulice
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
zagospodarowanie przestrzenne
8. OŚWIATA PRZED REFORMĄ (obowiązuje do 31.08.2017r.)
Profil ten zawiera dane placówek oświatowych przed reformą oświaty:
 • Placówki oświaty (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół ogólnokształcacych, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, placówki specjalne szkolno-wychowawcze, placówki specjalne, szkoły i placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, internaty i bursy szkolne)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Adresy i ulice
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
9. KULTURA
Profil ten zawiera informacje dotyczące lokalizacji ośrodków kultury:
 • Adresy i ulice
 • Kultura (Antykwariaty, Biblioteki, Galerie, Kina, Kluby i Domy Kultury, Muzea, Teatry)
 • Budynki ewidencyjne
 • EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
zagospodarowanie przestrzenne
10. TURYSTYKA
Profil ten zawiera informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Turystyka (Hotele, Restauracje, Puby, Kantory)
 • Sport (Boiska Orliki)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
11. ZABYTKI
Profil ten zawiera informacje dotyczące zabytków:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja zabytków
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
zagospodarowanie przestrzenne
12. ADMINISTRACJA KOŚCIELNA
Profil ten zawiera informacje dotyczące administracji kościelnej:
 • Adresy i ulice
 • Administracja kościelna (Kościoły, Parafie, Dekanaty)
 • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
13. OSIEDLA DEMOGRAFIA
Profil ten zawiera stan liczebny ludności w osiedlach:
 • Adresy i ulice
 • Budynki ewidencyjne
 • EGiB
 • Osiedla – demografia (liczba mieszkańców 2008 - 2017)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
zagospodarowanie przestrzenne
14. WYBORY
Profil ten zawiera wyniki głosowania podczas wyborów samorządowych, do sejmu i senatu:
 • Wybory
 • (Lokale wyborcze, Okręgi wyborcze, Obwody wyborcze)
 • Wybory prezydenckie 2015 (Lokale wyborcze, Obwody wyborcze)
 • Wybory prezydenckie 2015 – wyniki (I tura, II tura)
 • Adresy i ulice
 • Budynki ewidencyjne - EGiB
 • Parkowanie (Podstrefa A, Podstrefa B)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
15. MAPA EWIDENCYJNA
Profil ten zawiera informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
 • Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
16. MAPA WŁADANIA
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące właścicieli działki:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Warstwy własnościowe
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa z 2012)
plan miasta
17. MAPA ZAGOSPODAROWANIA
Profil ten zawiera podstawowe informacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • Adresy i ulice
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Plany miejscowe (obowiązujące, tereny elementarne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Ortofotomapa 2012 - ISOK)
zagospodarowanie przestrzenne
18. MAPA WYSOKOŚCIOWA
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości budynków i terenu:
 • Adresy i ulice
 • Budynki - wysokość
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Hipsometria (Hipsometria – wektor, NMT – Hipsometria – cieniowanie)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS
plan miasta
19. MAPA AKUSTYCZNA 2008
Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy, źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego). Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Budynki - wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
 • Mapa akustyczna referencja (Budynki, Ulice, Sieć kolejowa, Przemysł)
 • Emisja hałasu (Emisja hałasu drogowego, Emisja hałasu przemysłowego)
 • Hałas drogowy (dzienny, nocny)
 • Hałas kolejowy (dzienny, nocny)
 • Hałas przemysłowy (dzienny, nocny)
 • Wielkość przekroczeń od hałasu drogowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu drogowego w porze nocnej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu kolejowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu kolejowego w porze nocnej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze dziennej
 • Wielkość przekroczeń od hałasu przemysłowego w porze nocnej
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS - Mapa topograficzna – GUGiK WMS
zagospodarowanie przestrzenne
20. MAPA AKUSTYCZNA 2014
20. MAPA AKUSTYCZNA 2014 Opracowana mapa akustyczna miasta Szczecina zawiera wiele warstw informacyjnych, m.in. Numeryczny Model Terenu (NMT), Trójwymiarowy Model Budynków (TMB), sieć dróg i ulic, trasy kolejowe i tramwajowe, dane wejściowe do obliczeń akustycznych (w szczególności dane o strukturze ilościowej i jakościowej ruchu samochodowego, kolejowego, tramwajowego, dane o przemysłowych źródłach hałasu) oraz wyniki obliczeń akustycznych, przede wszystkim, w postaci przestrzennego rozkładu hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego na terenie miasta, prezentowanego w postaci tematycznych map akustycznych. Profil ten zawiera:
 • Adresy i ulice
 • Budynki
 • wysokość (Budynki ewidencyjne, Budynki – wysokość)
 • Imisja hałasu (Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – drogowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LDWN, , Imisja hałasu komunikacyjnego – kolejowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LDWN, Imisja hałasu komunikacyjnego – tramwajowego – wskaźnik LN)
 • Przekroczenia (Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu drogowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego – wskaźnik LN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LDWN, Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego – wskaźnik LN
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS
 • Mapa topograficzna – GUGiK WMS
plan miasta
21. CMENTARZE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalizacji cmentarzy na terenie miasta wraz ze szczegółowym opisem Cmentarza Centralnego:
 • Adresy i ulice
 • Cmentarze w Szczecinie
 • Cmentarz Centralny – obiekty punktowe:
  • Drzewa – cmentarz
  • Drzewa pamięci
  • Krany – cmentarz
  • Nagrobki
  • Pomniki-cmentarz
  • Roślinność-cmentarz
  • Śmietniki-cmentarz
  • Wiatrak-cmentarz
 • Cmentarz Centralny – obiekty liniowe:
  • Aleje-nazwa
  • Alejki – krawędzie
  • Aleje główne – krawędzie
  • Rzeźba terenu -cmentarz
  • Trasa spacerowa 2,1 km
  • Trasa spacerowa 4,3 km
  • Wodociągi – cmentarz
  • Żywopłoty – cmentarz
  • Budynki ewidencyjne -EGiB
 • Cmentarz Centralny – obiekty powierzchniowe:
  • Alejki
  • Regiony – krawędzie
  • Basen
  • Cieki – cmentarz
  • Groby
  • Kwatery
  • Krzyże
  • Ogrodzenia – cmentarz
  • Schody – cmentarz
  • Wejścia – cmentarz
  • Ogrodzenia - cmentarz
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
zagospodarowanie przestrzenne
22. PLANY HISTORYCZNE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące wysokości bydynków i terenu:
 • Adresy i ulice
 • XVIIIw. – mapy historyczne (1721r.)
 • XIXw. – mapy historyczne (1808r., 1873r.)
 • XXw. do kwietnia 1945r. – mapy historyczne (1907r., 1919r., 1934r., 1939r.)
 • XXw. od maja 1945r. – mapy historyczne (1945., 1965r., 1967r., 1967r. – Szczecin Prawobrzeże, 1969r., 1969r. – Szczecin Prawobrzeże)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB)
 • Ortofotomapa 2012 - ISOK)
plan miasta
23. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Profil ten zawiera podstawowe informacje dotyczące województwa zachodniopomorskiego:
 • Granice administracyjne – (Gminy , Powiaty, Województwa)
 • Miejscowości zachodniopomorskie
 • Komunikacja (Drogi, Kolej)
 • Toporafia (Tereny zabudowane, Wody, Lasy)
 • Mapy podkładowe (Mapa topograficzna – GUGiK WMS, Ortofotomapa – GUGiK WMS)
zagospodarowanie przestrzenne
24. BAZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Profil ten zawiera lokalizację obiektów sportowych na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Autobusy (przystanki, linie)
 • Lokalizacja (punkty adresowe, ulice, budynki ewidencyjne – EGiB, działki – EGiB)
 • Baza obiektów sportowych (pływalnie, boiska sportowe, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska, obiekty szkolne, orliki, przystanie)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, Ortofotomapa 2012
 • ISOK)
plan miasta
25. PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ
Geoportal umożliwia ustalenie warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń dla danego miejsca, bez potrzeby przeglądania uchwały w wielostronicowej wersji papierowej . Profil ten zawiera l:
 • Adresy i ulice (Punkty dresowe, Ulice, Ulice kategoria)
 • Projekt uchwały krajobrazowej
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby, Jednostki ewidencyjne)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
zagospodarowanie przestrzenne
26. MAPA OSUWISK
Opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy Miasto Szczecin” wykonano na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w celu rozpoznania i udokumentowania miejsc, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (np. powstały osuwiska) oraz tereny zagrożone takimi ruchami. Profil ten zawiera lokalizację osuwisk na terenie miasta:
 • Adresy i ulice
 • Osuwiska – Ruchy masowe (Osuwiska, Teren zagrożony ruchami masowymi)
 • Mapy topograficzne
 • Osuwiska
 • Ruchy masowe (Sekcje – układ 1992, rastry: N-33-89-D-b-2, N-33-90-A-c-4,N-33-90-C-a-1,N-33-90-C-a-2,N-33-90-C-a-3,N-33-90-C-c-1,N-33-90-C-c-2,N-33-90-C-c-3,N-33-90-C-c-4,N-33-90-C-d-1,N-33-90-C-d-3,N-33-90-C-d-4, N-33-90-D-c-3)
 • Ewidencja gruntów i budynków (Budynki, Działki, Kontury użytków, Kontury klasyfikacyjne, Obręby)
 • Granice administracyjne Szczecina (Osiedla, Dzielnice, Granica miasta)
 • Topografia (Wody, Zieleń)
 • Mapy podkładowe (Użytkowanie terenu – na podstawie EGiB, NMT – Hipsometria – cieniowanie, Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa 2012 - ISOK)
 • Mapy podkładowe WMS – (Mapa topograficzna – GUGiK WMS)
Geoportal
e-Ośrodek
Plany Miejscowe
Metadane

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE